Veritas Sighișoara

Veritas este o organizație creștină care urmărește să aducă o schimbare pozitivă în viața oamenilor din Sighișoara prin slujirea comunității și a persoanelor în nevoi, prin intermediul unor programe educaționale și prin schimb intercultural.

 Calendarul evenimentelor 

Fundația Veritas își are sediul în cetatea medievală a Sighișoarei, în inima Transilvaniei. De mai mult de zece ani fundația noastră oferă programe sociale și educaționale unei largi categorii de beneficiari. Fondată pe convigerea că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu cu potențiale unice, dar având aceleași nevoi, Fundația Veritas caută să-i pună în valoare pe cei cărora li se adresează, printr-o varietate de programe:


  • Programul pentru preșcolari și „Clubul Copiilor” pentru copiii de etnie rroma
  • Clubul pentru persoanele vârstnice precum și vizitarea celor în imposibilitate de a se deplasa
  • Clubul pentru persoanele cu nevoi speciale
  • Programul împotriva violenței domestice
  • Servicii Educaționale și organizarea de evenimente pentru comunitate
  • Cafeneaua Internațională

Echipa Veritas este unică, fiind formată din angajați români care au colaborat și colaborează cu voluntari localnici, dar și din alte țări: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Irlanda, Germania, chiar și Pachistan. Angajații fundației sunt de etnii diferite – români, unguri, germani, rromi - și aparțin de biserici diferite, cum ar fi: biserica ortodoxă, reformată, luterană, nazarineană, baptistă, creștină după evanghelie, adventistă, carismatică. Noi căutăm să găsim unitate în diversitate, așa cum Hristos dorește de la urmașii Săi, slujind în numele Lui.

Veritas s-a dezvoltat din "Romanian Studies Program" care, începând cu 1995, a adus în Sighișoara mai mult de 350 studenți americani fie pentru un semestru, fie pentru o vară, sau pentru o scurtă excursie - aceștia fiind implicați în studii inter-culturale și în slujirea comunității. Inițial, studenții au demarat câteva programe pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității, nevoi sesizate chiar destudenții înșiși - astăzi ei lucrează alături de personalul Veritas și continuă să aducă contribuții valoroase.

Activitatea fundației este posibilă datorită donațiilor făcute de filantropi din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și România. Deși donațiile sponsorilor români pe moment sunt modeste, realizăm că o dezvoltare durabilă a fundației este posibilă numai printr-o contribuție substanțială a filantropilor autohtoni.


 

 

 

 


Webmail veritas